Bản tin Trưa ngày 03/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gần 29 nghìn lượt người vào Lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh.

- Vui tết độc lập cùng bộ đội Sư đoàn 9.

- Tổ chức thành công cuộc luyện tập chung đầu tiên giữa Hải quân Việt Nam và Indonesia.