Bản tin Trưa ngày 02/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hàng vạn người vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh.

- Canh trực sẵn sàng chiến đấu dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

- Tàu Cát Linh - Hà Đông tăng chuyến trong giờ cao điểm.

- Nga tạm ngừng hoạt động đường ống Nord Stream 1 để bảo dưỡng.