Bản tin Trưa ngày 05/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoàn thiện dự thảo Luật phòng thủ dân sự.

- Hơn 73 nghìn lượt khách vào Lăng viếng Bác dịp Quốc khánh.

- Cả nước hân hoan chào đón năm học mới.

- Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ứng phó siêu bão Hinnamnor.