Bản tin Trưa ngày 07/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược toàn quân.

- Xây dựng chính quy công tác kỹ thuật Tăng thiết giáp.

- Năm học mới và câu chuyện thiếu giáo viên.