Bản tin Trưa ngày 06/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hội thảo về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Tàu 012 - Lý Thái Tổ cập Quân cảm Cam Ranh.

- Sẽ tăng thêm hạn mức nhập khẩu xăng dầu nếu cần thiết.

- Trung Quốc nỗ lực cứu hộ nan nhân trận động đất ở Tứ Xuyên.