Bản tin Trưa ngày 08/8/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quân khu 5 triển khai xét nghiệm Covid-19 cho quân nhân.

- Số lượng tải Bluezone đã đạt mốc 10 triệu người.

- Bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

- ASEAN đoàn kết để vững bước.