Bản tin Trưa ngày 30/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

- Quân đội tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh.

- Quân khu 5 phun thuốc khử trùng tại khu dân cư cách ly.