Bản tin Trưa ngày 25/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020.

- Nỗ lực giải quyết hồ sơ chính sách tồn đọng.

- Xác minh ngay thông tin nhân bản phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên.

- Australia gửi công hàm bác yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông.