Bản tin Trưa ngày 29/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, phòng chống dịch Covid-19.

- Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội giành nhiều giải cao tại giải thông tin đối ngoại lần thứ VI.