Bản tin Trưa ngày 01/08/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Khẩn trương hoàn thiện phim giáo khoa hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong QĐNDVN.

- Người dân Hà Nội bình tĩnh chống dịch.

- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8.