Bản tin Trưa ngày 31/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19.

- Bộ Y tế thành lập "Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19".

- LLVT chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ.