Bản tin Trưa ngày 07/8/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các cơ quan đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hà Nội sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến.

- Yêu cầu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học.