Bản tin Trưa ngày 06/8/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các cơ quan đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Nghiệm thu đề tài “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình Châu Á - TBD”.

- Hà Nội sẽ xét nghiệm PCR những người về từ Đà Nẵng.