Bản tin Trưa ngày 05/08/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các cơ quan đơn vị tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- LLVT Đà Nẵng tăng cường lực lượng phòng chống Covid-19.

- Thái Bình: Ngư dân vé âu tàu tránh bão.

- Nổ lớn tại thủ đô của Lebanon khiến hàng nghìn người thương vong.