Bản tin Trưa ngày 03/8/2020 có những nội dung chính sau đây:

Xây dựng Quân chủng Phòng không – Không quân ngày càng tinh nhuệ, hiện đại.

Quân khu 7 xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững chắc.

- Hơn 18,2 triệu người trên thế giới mắc Covid-19.