Bản tin Trưa ngày 04/8/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục xây dựng quân chủng hải quân "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt".

- Bộ đội Hóa học trên tuyến đầu chống dịch.

- CSGT sử dụng camera ghi lại quá trình hoạt động.