Bản tin Trưa ngày 02/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Hoàn thành công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023.

- Để chiến sĩ mới thêm tự tin khi về đơn vị.

- Các trung tâm đăng kiểm vẫn quá tải.

- EC công bố kế hoạch về công nghiệp xanh.