Bản tin Trưa ngày 28/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Lính thợ sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm.

- Hải Phòng quản lý chặt chẽ nguồn công dân nhập ngũ.

- Gần ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước tăng mạnh.