Bản tin Trưa ngày 27/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023.

- Trang sử vàng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.

- Các Trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại.