Bản tin Trưa ngày 23/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Lực lượng tác chiến điện tử duy trì nghiêm chế độ canh trực.

- Bộ Quốc phòng thực hiện tốt các hoạt động chính sách dịp Tết.

- Quà Tết nông sản vươn xa nhờ thương mại điện tử.