Bản tin Trưa ngày 26/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị thực hiện Tết trồng cây.

- Tết ấm biên cương.

- Du lịch bản địa kích cầu trong dịp Tết.