Bản tin Trưa ngày 25/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếng gọi của mùa xuân.

- Nhiều lễ hội diễn ra trong mùng 4 Tết.

- Kinh tế Eurozone tăng trưởng trở lại.