Bản tin Trưa ngày 01/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tập huấn cán bộ trước mùa huấn luyện.

- 13 triệu lượt khách nội địa trong tháng 1.

- Nga đẩy mạnh xuất khẩu LNG sang châu Âu.