Bản tin Trưa ngày 30/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động trồng cây năm 2023.

- Nghiên cứu xây dựng luật phù hợp với sự phát triển Công nghiệp Quốc phòng.

- Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh.

- Trống hội đã điểm.