Bản tin Trưa ngày 29/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

Giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

- Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Cuba kỷ niệm 170 năm ngày sinh Jose Marti.