Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 17/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoạt động quan trọng tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Các đơn vị tổ chức diễn tập và hội thi bắn đạn thật.

- Vì sao điểm chuẩn đầu vào đại học năm 2022 - 2023 cao bất thường?

- Triều Tiên tuyên bố là quốc gia hạt nhân.