Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 16/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tưởng niệm các liệt sĩ liên minh chiến đấu Việt - Lào.

- Quân khu 5 xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

- Bước chuyển mới trong bảo đảm kỹ thuật Tăng thiết giáp.