Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 12/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ.

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

- Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - Sự lựa chọn của lịch sử.