Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 10/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ngọn cờ đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đơn vị quân đội tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi.

- Sự trở lại của điện hạt nhân ở châu Âu.