Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 07/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược toàn quân.

Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 11.

Tân Thủ tướng Anh công bố danh sách nội các mới.