Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 06/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất về phòng thủ dân sự.

- Đề học viên quân đội phát triển toàn diện.

- Nhiều kết quả nổi bật trong diễn tập của tỉnh Nghệ An.