Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 05/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoàn thiện dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.

- Âm vang ngày hội khai trường.

- Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

- Bất cứ cuộc khủng hoảng nào cũng sẽ kết thúc trên bàn đàm phán.