Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 02/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ngày Quốc khánh về bên Lăng Bác.

- Lời thề độc lập và khát vọng hùng cường.

- Tăng cường canh trực, bảo vệ an toàn vùng trời, vùng biển đảo.

- 7 địa danh quy hoạch thành khu du lịch quốc gia ưu tiên.