Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 08/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên giỏi cống hiến, phát triển.

- Thầy giáo quân hàm xanh gieo con chữ nơi biên cương Tổ quốc.

- Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ cháy tại Bình Dương.

- Nắng nóng cực đoan đe dọa sản lượng lương thực toàn cầu.