Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 11/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- 60 năm Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Hân hoan đêm Trung thu.

- Kết hợp hiệu quả giữa sản xuất quốc phòng và kinh tế.

- Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.