Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 13/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch.

Học viện Quốc phòng thực hiện “3 thực chất” trong giáo dục, đào tạo.

- Bộ trưởng Phan Văn Giang thăm chính thức Lào.