Một số thông tin công nghệ mới và đặc sắc sẽ có trong chương trình Thế giới số số 37:

- Năng lượng từ bãi rác tạo ra điện và làm sạch không khí.

- Đảo ngược quá trình lão hóa trong phòng thí nghiệm.

- Công nghệ pin của tương lai: Sạc vài giây, dùng vài tháng.