Những thông tin chính trong chương trình Thế giới số - Số 36:

- Đồng hồ sản xuất từ nhựa đại dương.

- Xe tải khai thác gỗ tự lái.

- Ứng dụng kiểm tra bệnh khô mắt.