Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác chuẩn bị cho Army games của đội tuyển Pháo binh.