Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những nỗ lực, công sức của các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 229 trong xây dựng đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.