Các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến trong Phụ nữ Hải quân được triển khai ở khắp các đơn vị trên mọi lĩnh vực công tác đã phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo cảu tập thể hội, cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Họ đã thể hiện rõ kết quả phấn đấu rèn luyện phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, thực sự là những bông hoa điểm tươi thắm của Hải quân nhân dân Việt Nam.