Mời quý vị và các đồng chí cũng theo dõi Phóng sự tổng hợp những sự kiện Báo chí Quân đội nổi bật tháng 6.