Bằng những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, ngành kỹ thuật Lữ đoàn Pháo binh 96 đã đưa công tác kỹ thuật từng bước đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu đảm bảo kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Pháo binh trong thời gian tới.