Khuôn viên sinh hoạt, học tập, thao trường huấn luyện tại các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đều gần gũi với thiên nhiên, đây là một điểm quan trọng góp phần để cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị. Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hểu kĩ hơn về những "thao trường xanh" của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai qua phóng sự.