Vượt lên khó khăn, luôn chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, đó chính là hình ảnh người lính hóa học trong tâm dịch. Ở đâu có các anh, ở đó người dân thêm vững tin vào những người lính bộ đội Cụ Hồ chẳng ngại gian nguy mà xông pha lên tuyến đầu chống đại dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.