Thành lập lực lượng tàu ngầm cấp chiến dịch để nâng cao chất lượng làm chủ vùng biển là một yêu cầu cấp thiết. Cách đây tròn 10 năm, ngày 20/6/2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2180 về việc thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân. 10 năm qua, từ một đơn vị non trẻ, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã nỗ lực trở thành đơn vị huấn luyện giỏi, xây dựng nề nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, xứng đáng là "Lữ đoàn 3 đặc biệt - Đoàn kết đặc biệt, kỷ luật đặc biệt, bí mật đặc biệt".