Chủ động, tích cực, huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác nghiên cứu; quan tâm, chăm lo, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn giỏi tâm huyết với công việc. Viện Tên lửa đã tạo được các sân chơi khoa học dân chủ, bình đẳng, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực sự cống hiến của mỗi cá nhân. Đây cũng chính là bí quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện trong thời gian qua và những năm tiếp theo.