Chuyển đổi số không phải câu chuyện một sớm một chiều, nhưng với sự quan tâm đúng mức về cơ sở vật chất, giảng đường thì có thể đặt niềm tin vào các thế hệ giảng viên trẻ, được đào tạo bài bản về tin học, ngoại ngữ, khát khao cống hiến, sáng tạo để làm tốt nhiệm vụ của người thầy trong thời đại chuyển đổi số.