Với sự giúp sức của nền y học hiện đại, từ quỹ hiếm muộn Bộ Quốc phòng, hành trình đi tìm tiếng cười trẻ thơ đã có quả ngọt. Hậu phương vững chắc là động lực lớn nhất để các quân nhân thêm vững bước trên con đường binh nghiệp.