Từ những chốt phòng dịch nơi biên cương xa xôi hay những điểm nóng của dịch Covid-19 ngay trong thành phố, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn có sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân đến với lực lượng trên tuyến đầu, bởi càng trong khó khăn, hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương luôn là nét đẹp và tài sản tinh thần quý giá của dân tộc ta.